Converteer json (facebook) datetimestring to openedge datetime / datetime-tz

/* convert json (facebook) datetimestring to progress datetime-tz */
      
function string2datetimetz RETURNS datetime-tz (INPUT cString AS CHAR):
 /* 2012-11-09T23:00:00+0100 gekopieerd van fb_slurp */
 
 def var dDateTimeTz as datetime-tz no-undo. 
 def var cTmp as char no-undo.
 def var dDate as date no-undo.
 def var ms as int   no-undo.
 def var tz as int   no-undo.
 def var j as int   no-undo.
 
 cTmp = cString.
 if ctmp <> '' /* 2012-11-09T23:00:00+0100 met de hand converteren, progress kent wel iso-date, maar geen weg terug :( */
 then do:
  assign dDate = ?
      ms  = 0
      tz  = 0.
        
  dDate = date( int( substring( cTmp,6,2) ), int( substring( cTmp,9,2) ), int( substring( cTmp,1,4) ) ) no-error.
  j = index( ctmp, 'T' ).
  if j > 0 
  then cTmp = substring( cTmp, J + 1 ).
  else assign cTmp = ''
        dDatetimetz = datetime-tz( ddate, 0 ).

    
  if ctmp > '' /* 23:00:00+0100 */
  then do:
   ms = int( substring( cTmp, 1, 2 )) * 60 * 60 * 1000.
   ms = ms + int( substring( cTmp, 4, 2 )) * 60 * 1000.
   ms = ms + int( substring( cTmp, 7, 2 )) * 1000.
  
   if length(cTmp) > 8
   then do:
    cTmp = substring( ctmp, 9 ).
    tz = int( cTmp ) * 60.
		
		/* tz kan neg en pos zijn */
    if tz <> 0 then tz = tz / 100.
   end.
     
   dDatetimetz = datetime-tz( ddate, ms, tz ) no-error.
	   
   
  end.
 end.
 return dDateTimeTz.
end.

def var dDatetime as datetime no-undo.
def var dDateTimeTz as datetime-tz no-undo. 
def var cStart as char no-undo.

cStart = '2015-12-04T23:00:00+0000'.

dDatetimeTZ = string2datetimetz( cStart ).
dDateTime = string2datetimetz(CSTART ) .


message dDateTime  skip
  dDatetimeTZ
  view-as alert-box.