Het ophalen van een willekeurige url / bestand via openedge van internet
Via WebClient van .NET kun je eenvoudig een bestand van internet naar je toe halen, zie onderstaand voorbeeld voor het naar je toehalen van de foreach mainpage

/* download file from internet */

USING System.Net.*.

def var oWebClient as CLASS WebClient no-undo.
def var cUrl as char no-undo.
def var cDownload as longchar no-undo.


oWebClient = new Webclient().
owebClient:Headers:Add("Charset", "text/html; charset=UTF-8").
oWebclient:Headers:Add("user-agent", "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.0.3705;)" ).

cUrl = 'http://www.foreach.nl' .  /* file to download */
cDownload = oWebclient:DownloadString (cUrl) no-error.

/* save as local file
copy-lob from cDownload to file ('c:/temp/mainpage.html') no-convert.
*/

message string(cDownload) view-as alert-box.

delete object owebclient.